گروه فنی مهندسی سپهبد در راستای ارائه خدمات به شرکت هایی که قصد برون سپاری بخش تکنولوژیک محصول خود و ارتقای آن را دارند، اقدام به انتشار شرایط همکاری به ترتیب زیر نموده است :

  • جلسه طرح نیازمندی و قرارداد اولیه
  • جلسه کارگروه تخصصی سپهبد و برآورد هزینه
  • واریز ودیعه
  • تهیه نمونه اولیه
  • جلسه ارزیابی و رفع اشکال نمونه اولیه
  • نهایی کردن قرارداد تولید انبوه

در راستای مقرون به صرفه بودن محصول نهایی می بایست رقم قرارداد بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بوده و یا بیش از ۱۰۰ عدد از یک محصول مورد نیاز مشتری باشد.